You are here
Home > Posts tagged "radio"

Czy istnieje granica smaku w rozrywce?

Stadia zdrowego rozwoju potrzeb dla ducha przebiegają w większości od dziecięcego bezguścia, któremu żaden poziom rozrywki nie doskwiera, aż po osobę dorosłą, która bardziej zwraca uwagę na to co wolno, co wypada, a co nie wychodzi poza 'cztery ścian

Top